اجاره بخاری 09122211093

دماسازان در ضمینه تجهیز سیستم گرمایش و اجاره بخاری گازی در خدمت شما عزیزان می باشد
نام پروژه : تامین گرمایش فضاهای بسته نمایشگاه فرش
مدت زمان اجرا : ۱ روز
کارفرما :برگزار کننده
کار صورت گرفته : تامین گرمایش برای ۳۰۰۰ متر فضای بسته
گالری تصاویر آنرا به صورت اسلاید در مقابل مشاهده میکنید .
اجاره بخاری گازی
جهت کس اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
۰۹۱۲۲۲۱۱۰۹۳ و ۰۹۱۲۴۳۳۲۵۰۶

اجاره بخاری 09122211093
اجاره بخاری ۰۹۱۲۲۲۱۱۰۹۳