اجاره بخاری گازی

دماسازان در ضمینه تجهیز سیستم گرمایش و اجاره بخاری گازی در خدمت شما عزیزان می باشد

نام پروژه : تامین گرمایش فضاهای بسته حسینیه فاطمیون
مدت زمان اجرا : ۱۰ روز
کارفرما : هیئت رزمندگان
کار صورت گرفته : تامین گرمایش برای ۴۰۰۰ متر فضای بسته

گالری تصاویر آنرا به صورت اسلاید در مقابل مشاهده میکنید .

اجاره بخاری گازی

جهت کس اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲۲۲۱۱۰۹۳ و ۰۹۱۲۴۳۳۲۵۰۶

اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی
اجاره بخاری گازی